Studio Vlk

Výroba videoklipov a videoreportáží

Čínsky chocholatý pes – Winkie cestovateľ