Kontakt

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Štefan Eichenberger – Agentúra Wolf

Bakošova 40, 841 03 Bratislava

t.č.+421905512750

IČO 40 095 568

DIČ 102 516 6626

Banka:   Všeobecná úverová banka a.s.
č.ú.:   3002082058/0200
IBAN:   SK91 0200 0000 0030 0208 2058
BIC:   SUBASKBX